SAGINOMIYA

SAGINOMIYA

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH FAR EAST VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH FAR EAST VIỆT NAM

Hotline:0938 333 582

Email:ferv@fareastref.com.sg

Fanpage:Fareast Việt Nam

CÔNG TẮC ÁP SUẤT ĐƠN (SINGLE PRESSURE SWITCH)

CÔNG TẮC ÁP SUẤT ĐƠN (SINGLE PRESSURE SWITCH)

Model: SYS

CÔNG TẮC ÁP SUẤT ĐÔI (DUAL PRESSURE SWITCH)

CÔNG TẮC ÁP SUẤT ĐÔI (DUAL PRESSURE SWITCH)

Model: DYS

CÔNG TẮC ÁP SUẤT DẦU (OIL PRESSURE SWITCH)

CÔNG TẮC ÁP SUẤT DẦU (OIL PRESSURE SWITCH)

Model: ONS

CÔNG TẮC DÒNG CHẢY  (FLOW SWITCH)

CÔNG TẮC DÒNG CHẢY (FLOW SWITCH)

Model: FQS

back