Danfoss

Danfoss

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH FAR EAST VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH FAR EAST VIỆT NAM

Hotline:0938 333 582

Email:ferv@fareastref.com.sg

Fanpage:Fareast Việt Nam

VAN TIẾT LƯU (THERMAL EXP VALVE)

VAN TIẾT LƯU (THERMAL EXP VALVE)

Model:

CÔNG TẮC ÁP SUẤT ĐƠN (SINGLE PRESSURE SWITCH)

CÔNG TẮC ÁP SUẤT ĐƠN (SINGLE PRESSURE SWITCH)

Model: 060

CÔNG TẮC ÁP SUẤT ĐÔI (DUAL PRESSURE SWITCH)

CÔNG TẮC ÁP SUẤT ĐÔI (DUAL PRESSURE SWITCH)

Model: 060

CÔNG TẮC ÁP SUẤT DẦU (OIL PRESSURE SWITCH)

CÔNG TẮC ÁP SUẤT DẦU (OIL PRESSURE SWITCH)

Model: 060B

back