ELIWELL

ELIWELL

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH FAR EAST VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH FAR EAST VIỆT NAM

Hotline:0938 333 582

Email:ferv@fareastref.com.sg

Fanpage:Fareast Việt Nam

BỘ ĐK DÒNG COLDFACE (New)

BỘ ĐK DÒNG COLDFACE (New)

Model: EWRC 500NT

BỘ ĐK DÒNG IDPLUS 961

BỘ ĐK DÒNG IDPLUS 961

Model: IDPLUS 961

BỘ ĐK DÒNG IDPLUS 902

BỘ ĐK DÒNG IDPLUS 902

Model: IDPLUS 902

BỘ ĐK DÒNG IDPLUS 974

BỘ ĐK DÒNG IDPLUS 974

Model: IDPLUS 974

BỘ ĐK DÒNG ICPLUS 985

BỘ ĐK DÒNG ICPLUS 985

Model: ICPLUS 985

BỘ QUẢN LÝ CS MÁY NÉN

BỘ QUẢN LÝ CS MÁY NÉN

Model: EWCM

BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM

BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM

Model: TELEVISGO

ĐẦU DÒ CẢM BIẾN ÁP CAO, THẤP

ĐẦU DÒ CẢM BIẾN ÁP CAO, THẤP

Model: EWPA

ĐẦU DÒ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

ĐẦU DÒ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

Model: PTC

ĐẦU DÒ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

ĐẦU DÒ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

Model: NTC

back