DÀN LẠNH EDEN

DÀN LẠNH EDEN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH FAR EAST VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH FAR EAST VIỆT NAM

Hotline:0938 333 582

Email:ferv@fareastref.com.sg

Fanpage:Fareast Việt Nam

DÀN LẠNH DÒNG CABINET

DÀN LẠNH DÒNG CABINET

Model: ENC - ELC

DÀN LẠNH DÒNG DUAL THROW

DÀN LẠNH DÒNG DUAL THROW

Model: EPC - DEPC

DÀN LẠNH DÒNG ULTRA LOW PROFILE

DÀN LẠNH DÒNG ULTRA LOW PROFILE

Model: UPM - UPM PD6 - UPL

DÀN LẠNH DÒNG LOW PROFILE

DÀN LẠNH DÒNG LOW PROFILE

Model: FEM - FEME PD6 - FEME

DÀN LẠNH DÒNG HIGH PROFILE

DÀN LẠNH DÒNG HIGH PROFILE

Model: FNR - FLT PD6 - FLT

DÀN LẠNH DÒNG HEAVY DUTY

DÀN LẠNH DÒNG HEAVY DUTY

Model: FNX - FLX PD6 - FLX

DÀN LẠNH DÒNG TITAN (BLAST FREEZER)

DÀN LẠNH DÒNG TITAN (BLAST FREEZER)

Model: ETLE/H

DÀN LẠNH DÒNG G5 - CO2

DÀN LẠNH DÒNG G5 - CO2

Model:

back